میز مرجان رستوران محسن میرزازاده
اهنگ مرجان از محسن میرزازاده
غذای اصلی
میرزا پلو با گوشت
250 گرم گوشت گوسفندی + برنج
میرزا پلو با مرغ
250 گرم گوشت مرغ+ برنج
نوشیدنی‌های گرم
دوپیو
امریکنو
کورتادو
لاته(زعفرون،کارامل)
چای لته
ماکیاتو
موکا
موکاچینو
ماسالا
هات چاکلت
ترک
قهوه دمی v60
قهوه دمی کمکس
قهوه دمی فرنچ پرس
نوشیدنی‌های سرد
ایس کافی
ایس امریکن
ایس لاته زعفرون
ایس لاته شیرنارگیل
تونیک